शासन निर्णय : उसामधील कडधान्य आंतरपीक पद्धितीस चालना देण्यासाठी ६७ लाख रुपयांचा निधी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी वितरित

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-व्यापारी पिके अंतर्गत सन 2019-20 मध्ये ऊसामधील कडधान्य आंतरपिक पध्दतीस चालना देण्याकरिता रु.67.50 लाख निधी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी वितरीत करण्याबाबत.
GR

Read Previous

शेतकरी पुत्राची ‘सीए’ पदाला गवसणी

Read Next

यवतमाळमध्ये विष प्राशन करुन उपसरपंचांची आत्महत्या