शासन निर्णय :कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

ई-ग्राम: खरीप हंगाम – २०२० पूर्वी शेतकऱ्यांना आवश्यक बाबींच्या खरेदीसाठी / पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी अर्थसहाय्य करण्याच्या दृष्टीने कृषि विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी तातडीने सुरु करणेबाबत

202002141454558401-2-1

वाचा :   कोरोना व्हायरसचा आणि कोंबड्याचा काहीही संबंध नाही
Read Previous

किसान सन्मान निधीची प्रतीक्षा

Read Next

ज्वारीचे २५० एकरातील पीक फस्त, शेतकऱ्यांवर संकट