1. होम
 2. शासन निर्णय

Category: शासन निर्णय

  शासन निर्णय
  शासन निर्णय : स्वस्त धान्य दुकानामध्ये भेटणार बासमती तांदूळ, डाळी ,खाद्यतेल आणि बरेच काही

  शासन निर्णय : स्वस्त धान्य दुकानामध्ये भेटणार बासमती तांदूळ, डाळी ,खाद्यतेल आणि बरेच काही

  इ ग्राम : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून होणाऱ्या वस्तूसह खुल्या बाजारात विक्री होणाऱ्या इतर वस्तूंच्या विक्रीस परवानगी महाविकास आघाडी सरकारने दिली आहे. यामध्ये तांदळाचे ११ जाती (बासमती, कोलम तांदूळ ) शेंगदाणे आणि डाळी, कडधान्य यांच्या विक्रीस…

  शासन निर्णय
  शासन निर्णय : दूध व दुग्धजन्य पदार्थ अधिकृत रास्तभाव/शिधावाटप दुकानामध्ये विक्रीसाठी ठेवण्यास परवानगी

  शासन निर्णय : दूध व दुग्धजन्य पदार्थ अधिकृत रास्तभाव/शिधावाटप दुकानामध्ये विक्रीसाठी ठेवण्यास परवानगी

  ई ग्राम : महानंद दुग्धशाळेच्या अधिकृत वितरकांमार्फत मुंबई/ठाणे तसेच, राज्यातील सर्व रास्तभाव दुकानांपर्यंत दुध व दुग्धजन्य पदार्थांचे वितरण करण्यात येईल. संबधीत रास्तभाव दुकानदारांनी महानंद दुग्ध शाळेच्या संबंधित वितरकांशी परस्पर संपर्क साधणे आवश्यक राहील. यात शासनाचा…

  शासन निर्णय
  शासन निर्णय : विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवाना धारक सावकारांकडून घेतलेले कर्ज अदा करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत

  शासन निर्णय : विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवाना धारक सावकारांकडून घेतलेले कर्ज अदा करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत

  ई ग्राम : विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेले कर्ज शासनामार्फत संबंधित सावकारास देण्यात येईल. अशा शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. सदर निर्णयाचा शासन निर्णय राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आला आहे. तो…

  शासन निर्णय
  शासन निर्णय : कोरडवाहु क्षेत्र विकास निधी वितरीत करणेबाबत.

  शासन निर्णय : कोरडवाहु क्षेत्र विकास निधी वितरीत करणेबाबत.

  ई-ग्राम : राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान (NMSA) अंतर्गत कोरडवाहु क्षेत्र विकास (RAD) योजनेअंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या अंमलबजावणीकरिता पहिल्या हप्त्याचा निधी वितरीत करणेबाबत. अधिक माहिती साठी पुढील जी.आर वाचा

  शासन निर्णय
  शासन निर्णय: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

  शासन निर्णय: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

  ई ग्राम : गोपिनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत सन 2017-18 या वर्षामधील दि.01.12.2017 ते 07.12.2017 खंडीत कालावधीतील प्राप्त झालेले दावे निकाली काढण्यासाठी विशेष बाब म्हणून मंजूरी देण्याबाबत.

  शासन निर्णय
  शासन निर्णय : महाराष्ट्र सरकार देणार स्मार्ट ग्रामपंचायतींना अनुदान

  शासन निर्णय : महाराष्ट्र सरकार देणार स्मार्ट ग्रामपंचायतींना अनुदान

  ई-ग्राम : राज्यातील 351 तालुका स्मार्ट ग्राम व 34 जिल्हा स्मार्ट ग्राम म्हणून निवड झालेल्या ग्रामपंचायतीना अनुक्रमे रु.10.00 लक्ष व रु.40.00 लक्ष अशी पारितोषिकांची रक्कम अदा करण्यात येते. या योजिनेकरता सन 2019-20 मध्ये मागणी क्रमांक-एल-3,…

  शासन निर्णय
  शासन निर्णय :कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

  शासन निर्णय :कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

  ई-ग्राम: खरीप हंगाम – २०२० पूर्वी शेतकऱ्यांना आवश्यक बाबींच्या खरेदीसाठी / पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी अर्थसहाय्य करण्याच्या दृष्टीने कृषि विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी तातडीने सुरु करणेबाबत

  शासन निर्णय
  शासन निर्णय : कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

  शासन निर्णय : कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

  ई-ग्राम : जागतिक बँक अर्थसहाय्यीत महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाच्या मुख्य लेखाशिर्षाखालील उद्दिष्ट शीर्षे बदलण्याबाबत..